Kurs i dekorativa målningstekniker   

OBS !!! ändrade datum
14:e - 17:e Juni      2016

Miljön är en grundsten i vårt utbildningskoncept och vi arbetar enbart med vattenbaserade produkter. Dagens krav på miljöansvar har medfört nya ersättningsmaterial, framtagna som fullgoda alternativ till äldre icke godkända lösningsmedels produkter. Nya produkter och material innebär också nya tekniker. Vi erbjuder kontinuerlig fortbildning i nya och traditionella dekorationsmålningstekniker.

Vecka 24 varje år håller vi en kurs i dekorativa måleritekniker. Du får genom praktiska övningar en god inblick i
traditionella och moderna tekniker, Vi arbetar med tekniker som trä- och marmorimitationer, illusionsmålning och s.k. pompeji-teknik/antikmålning.

 KURSINNEHÅLL

MARMORERING - TRÄÅDRING - ILLUSIONSMÅLNING

ANTIKMÅLNING -  S.k. POMPEJITEKNIK

KURSAVGIFT

Inklusive låne-verktyg, arbetsmaterial och lunch  6.800:- exkl.moms

KURSLÄNGD

4 Dagar,  Tisdag - Fredag    08.00 - 16.00, Lunch 12-13

HANDLEDARE:
Mats Carlsson/Lotta Olsson

ANMÄLAN

14:e - 17:e Juni  2016
OBS - sista anmälningsdag 20:e Maj-2016

Namn…………………………………………………………………………...............

Adress……………………………………………………………………………………

Ort ………………………………………………………………………………………

Faktureringsadress om annan än ovan

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Tel dagtid:………………………………………………………………………………..

e-mail:....................................................................................................................

Antal deltagare:…………………………………………………………………………..

 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN

senast 20 maj 2016, skicka till:

   P A L M   F I N E   A R T S
   UTBILDNINGSCENTER FÖR DEKORATIVT MÅLERI

Vulkangatan 6,  602 23 NORRKÖPING
TEL 011- 36 69 50      

e-mail: info@palmfinearts.nu