ANSÖKAN

MÅLERIDESIGN

 

Namn..........................................................................................................................................................................

Personnummer............................................................................................................................................................

Gatudress...................................................................................................................................................................

Postnr - Ort - (Land)..............................................................................................................................................................

Telefon bostad...........................................................................................................................................................

Telefon arbete............................................................................................................................................................

Mobiltelefon..............................................................................................................................................................

e-mail........................................................................................................................................................................

Tidigare slutförda utbildningar, vilken/vilka, antal år/längd:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Annan erfarenhet/förkunskaper:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Upplysningar om bifogade foton/arbetsprover:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Sökandes underskrift                                              Datum

.................................................................  ..............................................................

Till denna ansökan bifogas kopior på styrkande intyg/betyg, foton på minst två arbetsprover eller egna arbeten, samt ett separat brev där Du berättar om dej själv och

Din motivering till utbildningsvalet. Skicka även med ett färdigfrankerat kuvert om Du vill ha tillbaka dina foton.

 

Palm Fine Arts

Vulkangatan 6,  602 23 Norrköping

Tel.011-36 69 50

e-mail: info@palmfinearts.nu

www.palmfinearts.nu